Isztambul, Bizánc vagy Konstantinápoly? A legnagyobb török várost magyarul is legalább háromféleképpen hívjuk. De honnan jönnek ezek a nevek? Nos, igazából mindhárom görög, s igazából a legnagyobb török várost, Isztambult megarai görögök alapították.

Megara város Görögországban – Fotó: Barna Béla

Bizánc (Βυζάντιον, azaz Büzantion) eredetileg a görög Megara (Μέγαρα) város lakóinak egy csoportja által alapított település volt, ezt erősíti meg az is, hogy A görög kultúra aranykora című vaskos műben (Gondolat, 1984) Sarkady János tollából olvashatjuk, hogy „Ugyancsak erőteljesen folyt a görögség áramlása északkelet felé is” – írja, majd folytatja: „A tengerszorost elsősorban megaraiak – Kalchédón és Byzantion megalapítói szállták meg.”

A görög kolonizáció irányai, részlettérkép

Az i.e. VII. században, a görög városállamok terjeszkedésének idején az Athén közelében található Megara dór városállam is újabb kolónia alapításába fogott; miután megkérdezte Delphi jósát, Nisos megarai király elküldte fiát, Büzaszt, hogy megkeresse „a vakok városával szemközti földet”.

A Szeráj-fok repülőből – Fotó: Barna Béla (2016.03.23.)

A Szeráj-fok a Galata híd felől – Fotó: Barna Béla (2023.07.04.)

A ma Athéntól 30 kilométerre nyugatra fekvő Megara lakói alapították tehát Isztambult, mégpedig a mai Szeráj-fok (Sarayburnu) területén, ahová az i.e. 658. (más említések szerint i.e. 667.) évben települtek le, így ez az év tekinthető tulajdonképpen Bizánc-Isztambul megalakulási időpontjának. Sarayburnu területe egyébként a mai Topkapi palotától északra terül el.

Büzasz (Βύζας) király pénzérmén

A megarai telepesek vezetőjének, Büzasz (Býzas – Βύζας) királynak a nevét őrzi – a hagyomány szerint – a Boszporusz-szoros európai oldalán később kialakult Büzantion városa, amely császári székhellyé fejlődve, egyben a hatalmas Bizánci Birodalomnak is névadója lett. Apropó Boszporusz: ez is görög név, ökörgázlót jelent: a bosz (βους) az ökör, a porosz (πορος) pedig a gázló.

Görög eredetű az Isztambul városnév is: „eisz-tén polin”. Ennek bizánci és újgörög kiejtése: „isz tim bólim”, vagy összevonva „Sztimbólin”. Jelentése: a városban vagy a városba.

Konstantinápolyt pedig I. Constantinus alapította 330. május 11-én a korábbi Büzantion görög gyarmatváros területén, amikor Nagy Constantinus császár Rómából ide helyezte át székhelyét. S bár hivatalos neve 1453-ig Nea Rómé (Νέα Ῥώμη), azaz Új Róma volt, de a gyakorlatban a Konsztantinuopolisz (Κωνσταντινούπολις), azaz Konsztantin városa) név terjedt el, s a történelmi emlékezetben is ez a név maradt meg. Ezen a néven lett a keleti világbirodalom fővárosa.

Az oszmán időkben, 1453 után a törökök átvették az eredeti nevet Konsztantinije formában, s a görög Sztanbulin elnevezést is Iszlambolként és mindkét név: Konstantinápoly és Istanbul is használatban volt, de a nyugatiak inkább továbbra is Konstantinápolynak nevezték a várost. Csak 1930. március 28-án lett a város török neve hivatalosan is İstanbul (magyar helyesírás szerint Isztambul).

Barna Béla

A szerző Megarában, a városban, melynek egykori lakói Isztambult alapították – Fotó: Fekete Mona