Az általános iskolában tanultunk ugye az ősi Egyiptomról és Nílus folyóról, az Indus völgyéről, meg az ősi Kínában a Huang-ho (Sárga-folyó) és a Jangce (Kék-folyó) területéről, illetve Mezopotámiáról a Tigris és az Eufrátesz között. Ebben a rövid bejegyzésben tényleg csak nagyon röviden azt próbálom megválaszolni, hogy hol van Mezopotámia és mit is jelent ez a szó? 

Mezopotámia

Kezdjük rögtön a mit jelenttel: nos, a potámi (ποτάμι) az folyót, a mezo pedig köz, között jelentéssel bír görögül, a Mesopotamíā (Μεσοποταμία) tehát nagyjából „folyóköz” jelentéssel bír.

a potámi (ποτάμι) az folyót, a mezo pedig köz, között jelentéssel bír görögül, a Mesopotamíā (Μεσοποταμία) tehát nagyjából „folyóköz” jelentéssel bír

Komoróczy Géza írja Mezopotámia történetéről szóló tanulmányában (terebess.hu), hogy a „görög eredetű, “Folyóköz” (Mezopotámia) jelentésű szó egy akkád kifejezés fordítása, és eredetileg nem a két folyó közét nevezték vele, hanem csupán az Eufrátesz nagy kanyarulata által közrezárt területet, a folyó ún. “félszigetét”, Északnyugat-Mezopotámiát”.

Más leírások szerint a görög Mezopotámia az óperzsa Miyanrudan („a folyók közötti ország”) fordítása, vagy „két folyó közötti állam”. A két folyó pedig a Tigris és az Eufrátesz.

Mezopotámia tehát a Tigris és Eufrátesz folyók által behatárolt területet jelenti. Ez földrajzi értelemben egy feltöltött síkság volt, amely a Tigris és az Eufrátesz folyók között feküdt, és felölelte a mai Irak, továbbá Szíria északkeleti részét. Maga az elnevezés egyébként sosem volt országnév, hanem csupán a tájegység megjelölésére szolgált; a Mezopotámia kifejezés a mai tudományos nyelvben a Tigris és Eufrátesz folyók által behatárolt terület egészét jelöli.

A Mezopotámia név legrégebbi ismert előfordulása az időszámításunk előtti IV. századból származik, amikor is az Eufrátesztől keletre fekvő szárazföldet jelölték meg vele Észak-Szíriában. [Finkelstein, J.J. (1962), “Mesopotamia”, Journal of Near Eastern Studies].

További különbséget szoktak tenni Felső- vagy Észak-Mezopotámia és Alsó- vagy Dél-Mezopotámia között. Felső-Mezopotámia, más néven Jazirah, az Eufrátesz és a Tigris közötti terület a forrásoktól egészen Bagdadig; Alsó-Mezopotámia pedig a Bagdadtól a Perzsa-öbölig terjedő terület.

És ez a terület bizony az emberi civilizáció egyik bölcsője: itt Mezopotámiában jöttek létre olyan ősi kultúrák, mint a sumér, az asszír, az akkád és a babilóniai. Mezopotámia két kulturális régióból állt, a déli Babilóniából és az északi Asszíriából. Itt jelentek meg az első városok, itt alakultak ki a legkorábbi államalakulatok, innen származik az írás is.

Háromezer éven át ez volt a világ egyik legnagyobb gazdasági, politikai és kulturális centruma, melynek hatása a világ távoli területeire is eljutott.

Mezopotámia