Cipruson, Páfosz városában máig áll Szent Pál oszlopa, amelyhez kötözve az apostolt állítólag megkorbácsolták. 

Szent Pál oszlopa Páfoszban – Fotó: Barna Béla

Pál apostol (Szent Pál) a korai kereszténység jelentős alakjának és az általa bejárt városokat és helyeket már bemutattam itt Szent Pál útjai című bejegyzésben. Ezek közül most az egyiket kiemelve Ciprusra, Páfosz városába kalauzolom az olvasókat, ahol máig áll Szent Pál oszlopa.

Páfosz helyzete Szent Pál útjai között

Az első missziós úton (i.sz. 47-48) Pál útitársa Barnabás volt. Szeleukia kikötőjéből indultak, eljutottak Ciprus szigetére Szalamiszba és Páfoszba (Páfus). Amikor az apostolok partra szálltak Páfoszban, ahol a római helytartó, Sergius Paulus is fogadta őket. A helytartó hallani akarta Pál tanítását, de a Barjézus nevű varázsló igyekezett ettől eltéríteni. Pál keményen szólt rá és vaksággal büntette meg. Pál így szólt Barjézushoz:

„Ó, te minden álnoksággal és gonosz cselekedettel teljes, ördögnek fia, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-é meg az Istennek igaz útait elfordítani? Mostan azért ímé az Úrnak keze ellened lészen és léssz vak, nem látod az napot ideig.”

Erre a prokonzul hitt Pálnak, mivel látta, hogy mi történt, és csodálkozott az Úr tanításán (ApCsel 13,11-12). A páfoszi hagyomány tudni véli, hogy Pált először egy oszlophoz kötözték és egy 39 szíjból font korbáccsal megkorbácsolták. Az apostol a második korintusi levélben számol be arról, hogy öt alkalommal is 39 ütésre ítélték, a legenda szerint ezek egyike történt Páfoszban. Miután megkorbácsolták, Pálnak valahogy sikerült megtérítenie kínzóját: Sergius proconsul Pál prédikációi és csodás tettei hatására keresztény hitre tért. Így, ha hitelt adhatunk ennek, akkor Ciprus volt az első terület a világon, melyet egy keresztény kormányzott.

Az oszlop nagy részét a zarándokok már lekapargatták s elhordták, mint emléket és mint csodatevő gyógyszert. A babonás hit szerint a márványpor kigyógyított a maláriából.

Páfoszban ma sugárút (Apostolou Pavlou Ave) is őrzi Szent Pál nevét. A márványoszlop most a sziget legnagyobb ókeresztény bazilikájának a romjainál áll: ez az i.sz. IV-V. században épült Panagia Khrysopolitissa (Chrysopolitissa – Aranyvárosi Miasszonyunk-templom). Az ókeresztény bazilika eredeti épülete 653-ban semmisült meg az arab betörések következtében. Az évszázadok során több templom is épült a bazilika helyén, mígnem a XIII. században felépült a jelenleg is látható kis fotogén templom, a bizánci Agia (Ayia) Kyriaki-templom.

A fa mellett balra Pál oszlopa – Fotó: Barna Béla