A Pamír hegység országa, a 143 ezer km² területű Tádzsikisztán (Тоҷикистон) egy ország Közép-Ázsiában. Tádzsikisztán szinte teljes területe hegyvidék. A Pamír hegyvidék az Eurázsiai-hegységrendszer egyik csomópontja: itt egyesülnek a Hindukus, a Karakorum, a Kunlun, a Tien-san és a Giszar-Alaj láncai. Sokezres csúcsok, zárt, belső medencék, gleccserből táplálkozó folyók völgyei váltogatják egymást meglehetősen nagy tengerszint feletti magasságban.

Tádzsikisztán átlagmagassága 3186 m

Hogy mennyire nagy? Nos, Tádzsikisztán a világ harmadik legmagasabban fekvő országa! Átlagos tengerszint feletti magassága 3186 m, csak a két kis himalájai ország, Nepál (3265 m) és Bhután (3280 m) előzi meg. Összehasonlításképp Magyarországon az átlagos tengerszint feletti magasság alig 143 m, és a hegyi országnak tartott Svájc is csak 16. ezen a listán a maga 1350 méterével. És még egy érdekes adat: az ország területét hegyek borítják; a területének mindössze 7%-a van csak 1000 m alatt, több mint fele viszont 3000 m magasság felett fekszik!

Az Iszmail Szamani-csúcs (korábban Kommunizmus-csúcs) – Fotó: Alisher Primkulov

Legmagasabb pontja az Iszmail Szamani (Iszmoilí Szomoní)-csúcs (korábban Kommunizmus-csúcs), amelynek magassága 7495 méter. Ha azon országok listáját nézzük, amely legmagasabb pontjuk szerint rangsorolja őket, akkor is a hatodik ezzel az adattal Nepál és Kína (Csomolungma), Pakisztán (K2), India (Kancsendzönga), és Bhután (Gangkhar Puensum) után.

A Lenin-csúcs vagy némely térképen Jelaydar egy 7134 m magas hegycsúcs a Pamír hegységben. A kirgiz-tadzsik határon emelkedik, Kirgizisztánban hivatalosan ma is Lenin-csúcs (kirgizül Lenin Csokuszu) a neve, Tádzsikisztánban viszont 2006-ban Ibn Szína (Avicenna) középkori muszlim orvos-tudós után Ibn Szína-csúcsra nevezték át.

A Számánida Birodalom kiterjedése

A tádzsik nép kialakulásában a Közép-Ázsiában őslakóknak számító kelet-iráni népek vettek részt. A tádzsikok ősei a baktriaiak, szogdok, szákok a Hindukus-hegységben éltek a mai Irán és Afganisztán területén. Az i.e. VI-VII. században Tádzsikisztánt elfoglalták a perzsák. Az iszlám hódítás után kelet-iráni nyelveiket felváltotta a nyugat-iráni perzsa hódítók nyelve. A tádzsikok ma is a perzsa (fárszi) keleti nyelvjárását beszélik (leegyszerűsítve a Tádzsikisztánban beszélt perzsát tádzsik nyelvnek, az Afganisztánban beszélt perzsát darinak nevezik, az iráni perzsa nyelv pedig a fárszi).

Tádzsik család a Fann-hegységben – Fotó: Barna Béla

A IX-X. században állt fenn a Számánida Birodalom, mely a mai Tádzsikisztán, Üzbegisztán és Észak-Afganisztán területére terjedt ki. Legismertebb s legjelentősebb uralkodója Iszmail Szamani volt. Iszmail élete végére fővárosát, a „Fényes Buharát” Bagdad vetélytársává, s Bagdad rangjára emelte. A birodalmat fővárosából, Buharából kormányozták, hivatalos nyelv a perzsa volt: a Számánidák udvarában született meg az újperzsa irodalmi nyelv 900 körül. A birodalom a perzsa-muszlim kultúra fellegvárának számított: a számánidák udvarában alkotott híres költő Rudaki, Belámi, Daqiqi és a tudós Avicenna (Ibn Szína) – most már így értjük, hogy a Lenin-csúcsot miért rá keresztelték át.

Szamani szobra Dusanbében

Tehát a tádzsikok első államának tekinthető a Számánida Birodalom. Tádzsikisztánban ma is nagy tisztelet övezi Iszmail Szamanit (uralkodott: 892–907), a legnagyobb uralkodót. Dusanbe főterén áll az országalapító Iszmáil Szamani szobra, akinek a sírja a szomszédos Üzbegisztánban, Buharában van. A tádzsik szomoni (tádzsikul сомонӣ) Tádzsikisztán jelenlegi hivatalos pénzneme nevét is Iszmail el-Szamani nevéből képezték (ő van az 50 diramos és a 100 szomonis bankjegyeken). És így már értjük az ország legmagasabb hegycsúcsának az egykori Kommunizmus-csúcs új elnevezését is, az Iszmail Szamani-csúcs hátterét.

Szamani az 50 diramos papírpénzen

Közép-Ázsiát a X. században török népek hódították meg; a karluk törzsek döntötték meg a számánidák hatalmát és alapították meg az egykori tádzsik birodalom helyén a Karahánida kánságot, ekkor kezdődött Közép-Ázsiában az őslakó iráni népek (tádzsikok) visszaszorulása és ettől kezdve a térségben a török-mongol etnikumok lettek az uralkodók. A tádzsikokat a Pamír előhegységeibe, azaz a mai Tádzsikisztán területére szorították vissza a türk és mongol hódítók. A síkságon ugyanakkor még egészen a XX. századig tádzsik városok maradtak Szamarkand és Buhara.

A XIII. században a mongolok uralkodtak egész Közép-Ázsiában, a XIV. század végén kezdődött a timuridák uralma, fővárosuk Szamarkand lett, az udvar és a kultúra nyelve pedig a perzsa volt. Ebben a korszakban lett igazi kulturális és vallási központ Szamarkand és Buhara. Ezen városok lakóinak többsége tádzsik volt, keveredve a letelepedett török és mongol népekkel.

A XVI. században az üzbégek foglalták el Közép-Ázsia jelentős részét és a timuridák bukása után létrehozták a Buharai Kánságot, majd a Horezmi és a Kokandi emírségeket. Az 1860-as években az oroszok hódították meg a horezmi és kokandi üzbég államokat, melyek innentől a Turkesztáni Főkormányzóság részei lettek. A Buharai Emírség (ahol a legtöbb tádzsik élt) megtarthatta viszonylagos önállóságát, de csak orosz védnökség mellett.

Az 1917-es forradalmak során a kommunisták kerültek hatalomra és létrejött a rövid életű Turkesztáni és a Buharai szovjet köztársaság. A pántürkizmus hatása alatt minden török nyelvű közép-ázsiai népet egy államban akartak egyesíteni, elsősorban ezt az üzbégek akarták, akik a térségben vezető szerepre törtek. Végül Moszkvában a döntéshozók arra jutottak, hogy kisebb nemzetállamokat kell kialakítani. A XX. század elején az akkor Turkesztánnak nevezett Közép-Ázsiában nem léteztek még nemzetállamok, azokat a Szovjetunió hozta létre 1924 és 1936 között: így lett 1924-ben önálló szovjet tagköztársaság Üzbegisztán, majd nem sokkal késöbb Kazahsztán, Kirgizisztán és Türkmenisztán. 1924-ben – Üzbegisztánon belül – a tádzsikoknak csak autonóm köztársaság jutott. Ez az állapot 1929-ig tartott, amikor végre Tádzsikisztán is önálló szovjetköztársaság lehetett.

nn

Az 1920-as évek szovjet rendezésének, az új közép-ázsiai nemzetállamok kialakításának egyértelmű vesztesei a tádzsikok lettek: egyrészt Moszkva nem akarta, hogy erős állama legyen az iszlám fundamentalizmusra hajló, és ezért a perifériákon kockázatot jelentő tádzsikoknak. Másrészt a Moszkvában is erős török (üzbég) lobbi hatására a tádzsik alapítású és tádzsik többségű Buhara és Szamarkand (s velük 1 millió tádzsik lakos) Üzbegisztánhoz került. Hiába volt minden tádzsik tiltakozás az ősi tádzsik központok elvesztése miatt, a szovjet döntéshozók hajthatatlanok voltak. Tádzsikisztán a történelmi városokért cserébe megkapta a fergána-medencei Szogd megyét, és ott Hudzsand városát.

Az 1929-ben létrehozott Tádzsikisztáni Szovjet Szocialista Köztársaság, a Szovjetunió 15 tagállamának egyike lényegében az egykori Buharai Emírség keleti feléből jött létre. Fővárosa Dusanbe lett.

Az ország zászlaja és címere

Végül Tádzsikisztán 1991-ben lett független. A szovjet utódállamok közül mindig is Tádzsikisztánban volt a legalacsonyabb az életszínvonal. Tádzsikisztán ma is egy szegény, hegyvidéki ország, amelynek gazdaságát a bányászat, a fémfeldolgozás, a mezőgazdaság és a külföldön dolgozó állampolgárok hazautalásai uralják. Illetve meg kell még említeni, hogy az Afganisztánból származó heroin nyolcvan százaléka Tádzsikisztánon keresztül jut be Oroszországba és Európa többi államába.

Fotó: Barna Béla

Tádzsikisztánban az egyik legalacsonyabb az egy főre jutó GDP a szovjet utódállamok közül. Már a függetlenné válásakor is a volt Szovjetunió legszegényebb országa volt, az 1992-1997-es polgárháború pedig még rontott a helyzetén.

gg

Tádzsikisztán manapság hivatalosan köztársaság (Tádzsik Köztársaság, Ҷумҳурии Тоҷикистон), elnöki rendszerrel. Emomali Rahmon tölti be 1994 novembere óta az ország elnöki tisztét, akit 1999-ben, 2006-ban és 2013-ban újraválasztottak erre a posztra. 2020 októberében az elnököt a szavazatok 90 százalékával újabb hét évre újraválasztották.

Az elnök középen egy útmenti emlékműnél – Fotó: Barna Béla

Az EBESZ és számos más szervezet megfigyelői alapján a választások nem feleltek meg a nemzetközi normáknak. Érdekesség, hogy az országban 2007 óta tilos nyilvánosan ünnepelni a születésnapokat, 2013 óta az újévi mulatságok sem engedélyezettek, 2015 óta pedig tilos megünnepelni a karácsonyt az iskolákban.

Az 1991-ben függetlenné vált ország lakossága 8 millió fő; nagy részük a perzsával rokon nyelvet beszélő tadzsik (az ország lakosságának 79,9%-a), de élnek itt üzbégek (15,3%) is. A tadzsik nép Közép-Ázsia többi lakóitól eltérően nem török, hanem az iráni nyelvcsaládba tartozik. Tadzsikok élnek még a szomszédos Afganisztánban (számuk itt 8-10 millió, azaz Afganisztán lakosságának 27%-a tádzsik!), Kínában, Kirgizisztánban és Üzbegisztánban. Üzbegisztánban a hivatalos üzbég statisztika szerint másfél millió tádzsik él (összlakosság 5 százaláka), de ebben független szakértők kételkednek. A becslések szerint elképzelhető, hogy 6-7 millió tádzsik is élhet Üzbegisztánban, főként Buharában, Szamarkandban.

Út a Pamírban

A Pamírban szinte az ország felét elfoglalja a Hegyi-Badahsán Autonóm Terület, ám az össznépesség 3%-a él csak itt.

A Tadzsik Köztársaság fővárosa Dusanbe. A Hiszor-völgyben, 750–950 m közötti tengerszint feletti magasságon fekszik, lakossága 860 ezer fő.

Barna Béla